Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

Automatisk stabilisering
 

Mekanismer i økonomien som bidrar til å dempe konjuktursvigninger. Eksempler på slike er inntektsavhengige skatter, arbeidsledighetstrygd og den marginale importtilbøyelighet.