BMV
 

Det samme produktet som BMA, men hvor en investerer i valuta i stedet for aksjer.