Bankrente
 

Rentesatser som benyttes av forretnings- og sparebanker.