Beta
 

Mål for hvor mye en aksje svinger i kurs, sammenlignet med markedet som sådan. En beta over 1 betyr at aksjen svinger mer enn markedet.

Beta = 0     Da svinger aksjen i takt med resten av markedet.

Beta = -2   Da svinger aksjen motsatt av svingningen i markedet.

Beta = 1     Da svinger aksjen mer enn det generelle aksjemarkedet.