Bilateral handel
 

En type handel der hvert land søker å få balanse med hvert enkelt annet land.