Bilateral monopol
 

Markedsform der det finnes én kjøper og én selger av en vare eller tjeneste.