Blandingsøkonomi
 

Et system hvor både den enkelte forbruker og sentraliserte enheter øver innflytelse. Kombinasjon av markedsøkonomi og planøkonomi.