Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

Bufferkapital
 

Et nøkkeltall som benyttes til å beskrive den risikobærende evnen til livsforsikringsselskaper. Lav bufferkapital innebærer liten risikobærende evne. Bufferkapitalen er definert som:

Ansvarlig kapital utover 8 prosent av beregningsgrunnlaget

+ tilleggsavsetninger

+ kursreguleringsfond

= Bufferkapital