Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

Diskontering av kontantstrøm
 

For å prise en obligasjon, finner man nåverdien av den kontantstrømmen som verdipapiret forventes å gi. Verdien på en obligasjon blir da nåverdien av kupongutbetalinger og nåverdien av obligasjonens pålydende.

Man trenger således estimater for

  1. forventet kontantstrøm
  2. passende diskonteringsrente (forventet effektiv rente)

For å finne nåverdien av kontantstrømmen, kan følgende formel benyttes