Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

Finansforbundet
 

Finansforbundet skal være aktivt, foran og rettet mot fremtiden. For å klare Finansforbundetdette ønsker vi å være synlig og sette dagsorden i saker som er viktige for de ansatte i finansnæringen.

Finansforbundet skal være det foretrukne fagorganisasjonsalternativet for alle ansatte i finansnæringen, og medlemmene skal oppleve forbundet som "mitt forbund".

Formål
Finansforbundet skal:

• Organisere ansatte i finansnæringen og tilknyttede næringer

• Sikre medlemmene trygge ansettelsesforhold

• Ivareta deres faglige, økonomiske, sosiale og arbeidsmiljømessige interesser

• Representere medlemmene og fremme deres syn og interesser overfor arbeidsgivere, næringsorganisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig

• Fremme god kollegialitet og lojal konkurranse

• Levere servicetjenester til medlemmene

Program
Landsmøtet vedtar Finansforbundets program som styrer forbundets virksomhet i landsmøteperioden.

Hvis du vil vite mer om hva Finansforbundet arbeider med, kan du studere forbundets hjemmesider på www.finansforbundet.no