Røros kobberverk

 

Eksport

Salg av varer fra ett land til et annet.