FINANSLEKSIKON S
 
S banken
Salgskurs - se Selgerkurs
Samfunnets kapitaldannelse
Samfunnsøkonomi
Samlet sparing (Makro)
Samlet sparing (Formel)
Samvirkeselskap/andelslag (BA)
Sannsynlighet
Sannsynlighetsfordeling
Santander Consumer Bank (Norge)
SDDS
SDR
SDØE
Secondary offering
Secur
Seddelbank
Seddelomløp
Sedvanerett
Seigniorage
Seksjonsnummer
Sektorklassifisering - se GICS
Sekundaveksel
Sekundær etterspørsel
Sekundære behov
Selbu sparebanks historie
Selgerkurs
Seljord Sparebanks historie
Selskapsrisiko
Selskapets virkelige verdi (Formel)
Selvforsyningsgrad
Selveierbolig
Selvskyldnerkausjon
Sentral motpart
Sentralbank
Sentralbankgiro
Sentralbankpenger
Serielån
Sertifikat
Sertifikatkapital
Servitutt
Sharpe Ratio
Short salg
Sideordnet pantobligasjon
SICAV
SIFO
Signaturrett
Sikkerhet for lån (Norges Bank)
Sikkerhetskrav - opsjon
Sikringsavgift
Sikringsobligasjon
Siktveksel
Simpel kausjon
Sjekk
Sjekkduplikat
Sjekkliste ved tinglysning
Sjekkprotest
Sjøforsikring
Skadeforsikring
Skadegrad
Skandiabankens historie
Skattediversifisering
Skatt(er)
Skatt i kombinasjonsfond
Skatt i obligasjonsfond
Skatt på BMA
Skatt på folketrygytelser
Skattbar formue
Skatteklasser (Regnskap)
Skattelegging av aksjefond
Skattelegging av rentefond
Skatteobjekt
Skatteoppgjør (Regnskap)
Skattepliktige inntekter
Skatteproveny
Skattereduksjonsregelen
Skattereformen
Skattesats
Skattesubjekt
Skattetakst
Skattkammerbevis
Skattkammerveksel
Skattøre
Skillemynt
Skjermingsrente
Skogbrand forsikring
Skriftstykke
Skudenes & Aakra sparebanks historie
Skue sparebanks historie
Slagskatt
Sluttpoengtallet
Sluttseddel
SMB-listen
Snittavkastning
Soknedal sparebanks historie
Solaveksel - se Egenveksel
Sosialøkonomi - se Samfunnsøkonomi
Sparebank
Sparebank 1
Sparebank 1 Nord-Norges historie
Sparebanken Møre's historie
Sparebanken Narvik's historie
Sparebanken Pluss historie
Sparebanken Sør historie
Sparebanken Sogn & Fjordane historie
Sparebanken Vest historie
Sparebanken Øst historie
Sparebankforeningen
Sparebankstiftelsen DNB's historie
Sparekvote
Spareobligasjon
Sparerate - se Sparekvote
Spareskillingsbankens historie
Sparetilbøyelighet (Formel)
Spareverdi (Livrente)
Sparing
Spekulative motiver
Splitt
Spotkurs
Spot rente
Spread
Spredningssalg
Springende regress
SRRI
Stabiliseringspolitikk
Stabilitetsavgift
Stabilitetsfondet
Stadsbygd sparebanks historie
Stagflasjon
Stagnasjon
Stamaksjer
Standardavvik
Standardavvik 2
Standardmetode rating
Statens driftsregnskap
Statens inntekter - 2015
Statens inntekter - 2016
Statens kapitalregnskap
Statens konsernkonto
Statens pensjonsfond utland
Statens pensjonskasse
Statsbudsjettet
Statskasseveksel - se Skattkammerveksel
Statsobligasjon
Statsregnskap
Stegning
Stenging av fond
Stokastisk variabel
Storebrands historie
Stortingsmelding nr. 1
Straddle
Strangle
Strategisk aktivaallokering
Strategisk eier
Streng inflasjonsmålstyring
Streng produksjonsmålstyring
Stresstest
Strukturell likviditet
Strukturledighet
Strømingsstørrelse
Strømmen sparebanks historie
Styringsrente
Stønader
Støttekjøp
Subprime
Subsidier
Subskripsjon
Subvensjon
Sunndal sparebanks historie
Surnadal sparebanks historie
Swap
SWIFT
Syndikat (Regnskap)
Synteter
Syntetisk replikering
Syntetic Risk Reward Indicator
Sysselsettingsgrad
Systematisk risiko
Systemviktige finansinstitusjoner
Særaldersgrense
Særtillegg
Særinnskudd
Søgne & Greipstad sparebanks historie
Søksmål
Såkornfond
 
 
 
Skadegrad

 

Skadegrad

Forsikringsuttrykk som i forbindelse med en skade brukes om forholdet mellom erstatningsbeløp og forsikringssum.