Lån
 

Penger eller gjenstander som man har midlertidig råderett over og som skal betales/leveres tilbake til eieren.