Klikk for å finne ut mer  

Lånekontrakt
 

Bindende avtale som regulerer gjeldsforholdet mellom låntaker og långivere, samt hvilke oppgaver tillitsmannen er tillagt.