Lånekontrakt

 

 

 

 

Bindende avtale som regulerer gjeldsforholdet mellom låntaker og långivere, samt hvilke oppgaver tillitsmannen er tillagt.