Levestandard
 

Gjennomsnittsnivå for gruppers eller enkeltindividers levevilkår.