Livrente uten tilbakebetaling
 

Dersom forsikrede dør i forsikringstiden opphører avtalen og forsikringens verdi overføres til forsikringstakere som har tilsvarende forsikring og hvor forsikrede lever.