Nakne opsjoner
 

Opsjoner som ikke er sikret mot kursendringer. Også kalt rene opsjoner eller en åpen posisjon.