Nasjonalinntekt
 

Summen av et lands nettonasjonalprodukt og nettofinansinntekt.