Nasjonalprodukt til markedspriser
 

Nasjonalprodukt (NP) uten hensyn til subsidier og indirekte skatter.