Naturalinntekt
 

Godtgjørelse i varer og tjenester og ikke i penger.