Negativ servitutt
 

En negativ servitutt (bestemmelse om fast eiendom) forbyr eller innskrenker eiers faktiske rådighet over fast eiendom, f.eks. byggeforbud, forbud mot at det drives handel fra eiendommen osv.