Negotiabel
 

Omsettelig.

At noe kan omsettes, det vil si selges til en annen part.