Negotiable dokumenter
 

Omsettelige dokumenter:

  • omsetningsgjeldsbrev
  • veksel
  • sjekk
  • konnossement
  • aksjebrev
  • bankbok (kontrabok, innskuddsbok)
  • livpolise
  • varelagerbevis