Negotiable navnegjeldsbrev
 

Et gjeldsbrev som lyder på navn og uttrykkelig sier at det skal være omsetningsgjeldsbrev.