Netto andelsverdi
 

Netto andelsverdi er verdien av en andel i et fond. Beregnes ved å trekke dagens påløpte forvaltningskostnader fra summen av verdiene i fondet, inkludert kontantbeholdningen, og dele på antallet andeler i fondet.