Nettooppgjør
 

Oppgjør av en avregning i en oppgjørsbank. Se avregning, bruttooppgjør og bankoppgjør.