Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
 
 

Renteresultat
 

I forsikring: Resultat som følge av at inntektene av finansielle eiendeler avviker fra det som er forutsatt i premietariffen.