Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Aksjekapitalens avkastning
 

 

Netto overskudd er overskudd etter skatt og finnes i resultatregnskapet.

Innbetalt aksjekapital er grunnkapitalen i selskapet. Den aksjekapitalen som ble innbetalt da selskapet ble stiftet.

Reserver kan være fond eller avsetninger som er gjort tidligere år, når selskapet gikk med overskudd. Disse er beholdt av selskapet i stedet for å gå til utbytte til selskapets eiere.

Fortjeneste ved utstedelse av nye aksjer, vil være kursgevinst. Det vil si at kjøpere av de nye aksjene betaler mer enn pålydende.