Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Avskriving
 

 

Avskrivning skal beregne levetiden på en investering. På samme måte som en bil synker i verdi ettersom den blir eldre, vil alle investeringer i driftsmidler måtte avskrives årlig, for slik å legge til rette for investering i nye og bedre modeller.

Linear

 

I dette eksemplet avskrives investringen over 5 år med likt beløp - kr. 70 000,- hvert år. Denne formen for avskrivning kalles også lineær avskrivning.

Legg spesielt merke til at i regnskap benyttes lineær avskrivning, mens skatteetaten benytter saldoavskriving. Det at det benyttes forskjellige avskrivningsmetoder vil i løpet av avskrivningsperioden medføre forskjell i avskrevet beløp. Imidlertid vil denne forskjellen utjevnes mot slutten av avskrivningstiden.

Forskjellen som oppstår mellom regnskapsteknisk avskrivning (lineær avskrivning) og skattemessig avskrivning (saldoavskrivning), kalles midlertid skattemessig forskjell.