Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Bidragskalkyle
 

Bidragskalkyler er en enklere metode enn selvkostkalkylen fordi den ikke tar med de indirekte faste kostnadene. Altså de faste kostnadene som ikke direkte har noe med produktet å gjøre. Til tross for sin enkelhet har bidragsmetoden generelt stor relevans. En bidragskalkyle er gjerne bygd opp slik:

 

Dekningsbidraget skal både bidra til å dekke indirekte faste kostnader og gi fortjeneste. Et produkt/en tjeneste med negativt dekningsbidrag er altså ikke noe å satse på; det vil nemlig øke underskuddet for hvert salg.