Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Bruttofortjenestemargin
 

 

Eksempel:

Sigrids Kiosk
  Kr. %
Salgsinntekt 100 000 100 %
     
Direkte kostnader    
- Varekostnad 50 000 50 %
= Bruttofortjeneste 50 000  
     
Indirekte kostnader    
- Lønn 13 000    
- Leie av lokaler 12 000    
- Telefon/ IT 5 500    
- Reklameutgifter 7 500    
    38 000  
= Netto fortjeneste, resultat 12 000  
     

Bruttofortjenestemargin =

12 000 * 100 % / 100 000 = 12 %