Tastatur

 

Forbruksavvik

Forbruksavvik søker å finne et kronemessig avvik mellom budsjetterte kostnader og virkelige kostnader, slik at en kan korrigere driften i henhold til budsjett.