Varelagerets omløpshastighet - industribedrift
 

 

Det å ha et godt omløp på varelageret, betyr i korte trekk at en kjøper inn varer til lager som markedet har behov for.