Veid gjennomsnitt
 

 

Et statistisk veid gjennomsnitt kan kalkuleres ved hjelp av denne formelen.