Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Beslutningsgrunnlag
 

 

Samling av kvantifiserte og ikke kvantifiserte fordeler og ulemper ved et valg.

 

Nærmere forklart.

Beslutningsgrunnlaget beskriver oppdraget som prosjekteier gir prosjektleder. Målgruppen for Beslutningsgrunnlaget er prosjekteier, styringsgrup-pen, prosjektleder og prosjektmedarbeidere. Det vil normalt være prosjektleder som utarbeider dokumentet. Beslutningsgrunnlagets overordnede hensikt er å:

  • Beskrive prosjektets mål og omfang.
  • Gi en beskrivelse av prosjektet, tilstrekkelig for beslutningsformål.
  • Beskrive prosjektets fremdriftsplan og leveranser.
  • Beskrive organiseringen av prosjektet og budsjett.

Mål og gevinster ved et prosjekt er gjerne sammenfallende, ettersom både mål og gevinster er noe man ønsker å oppnå og vurdere oppnåelse av i etterkant. Gode mål er en forutsetning for å måle resultater av innføring av e-handel, for deretter å vurdere nødvendige tiltak. Målene bør være avledet av den enkelte virksomhets innkjøpsstrategi dersom det foreligger, som igjen bør være avledet av virksomhetens formål eller visjon. På dette tidspunkt i prosjektet bør man også definere hvilke gevinster man mener prosjektet kan gi.

Det bør også utarbeides en risikoanalyse for å sikre håndtering av de risikofaktorer som er knyttet til innføringen av e-handel.

Kilde: Difi