Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Driftsfase
 

 

Perioden mellom ferdigstillelse og avvikling eller salg av et anlegg.

 

Nærmere forklart.

For å forklare hva som menes med driftsfasen kan vi se til retningslinjer gitt av NVE for drift av kraftverk.

I driftsfasen er fokus rettet mot at anlegget drives innenfor loven og de krav som er fastsatt i konsesjonen.

Tiltakshaver må etablere og anvende et internkontrollsystem for anlegget (IK-vassdrag).

Miljøtilsynet benytter revisjon som kontrollmetode for å se etter at konsesjonæren har etablert et intern-kontrollsystem som skal sikre at krav som følger av lov, forskrift, konsesjon og pålegg blir etterlevd. I tillegg utføres konkrete kontroller av vannstand i magasin og slipp av minstevannføring.

Kilde: NVE