Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Fase
 

 

Fase er et trinn i gjennomføring av en utviklings-oppgave. I PLP (ProsjektLederProsess) inngår tre faser: forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Hver av disse behandles som selvstendige prosjekter.

 

Nærmere forklart.

PLP-metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse:

  • Oppbygging av alle prosjekter i faser: Alle prosjekter organiseres i tre faser – en forstudiefase, et forprosjekt og et hovedprosjekt.
  • Fast organisering og noen faste roller: En prosjekteier utnevner en prosjektansvarlig (PA) i tillegg til prosjektleder (PL). Denne organiseringen sikrer forankring hos eiere/interessenter og oppfølging av resultater i hver enkelt fase.
  • En fast beslutningsprosess: Tydelighet omkring hvem som tar beslutninger og hvordan det foregår. Prosjektansvarligs (PA) rolle i beslutningsprosessen.
  • Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, beslutningspunkter, milepæler og identifisering av kritiske suksessfaktorer.

PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat.

Les mer om PLP her!