Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Faser i gruppens utvikling
 

 

Faser i gruppens utvikling
Klikk på bildet for å laste ned en pdf versjon.

 

Orienteringsfasen

I orienteringsfasen som er angitt som nivå 1 i prosjektgruppens utvikling handler det i stor grad om å dele informasjon om prosjektet. Hva går det ut på, hvilket omfang ser en for seg og ikke minst hva tror en prosjektet vil koste til slutt.

Vurderingsfasen

Vurderingsfasen som er angitt som nivå 2 i prosjektgruppens utvikling, er hovedoppgaven å utveksle sysnpunkter på hvordan en ser for seg at prosjektoppgavene kan gjennomføres på en mest mulig smidig måte.

Det er flere aktører i en prosjektorganisasjon. Det er de som ønsker å være prosjektledere, de som forstår prosjektets behov, de som gjerne liker å være en del av et prosjektteam. Til slutt har vi de som bare er blitt invitert inn, men som ikke kan finne sin naturlige plass i prosjektgruppen.

I vurderingsfasen er det viktig at alle disse medlemmene får uttrykke sin positive/ negative holdning til prosjektet og at en ikke utelukker noen på grunn av deres holdnigner. For en god prosjektgruppe trenger både forkjempere og motkjempere for å kunne balansere utviklingen i prosjektet.

Standspunktfasen

I nivå 3 eller standpunktfasen skal en ta standspunkt til om prosjektet skal gjennomføres. I noe prosjektlederlitteratur kalles dette nivået som et forstudie. Målet er imidlertid å finneut om prosjektet er liv laga, og om en skal gå i gang med hovedprosjektet.

Samarbeidsfasen

Samarbeidsfasen som er angitt som nivå 4 er hvor den endelige prosjektgruppen starter med kreativ tenking for slik å finne ut hvordan de skal gripe an med å få forankret både forstudie, hovedprosjekt og driftsfase. Videre vil den endelige prosjektgruppen sette her og kan i mange tilfeller både utgjøre flere eller mindre deltakere enn hva som eksisterte i vurderingsfasen.