Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Finansieringsprosjekt
 

 

Prosjekt der kontantstrømmen har positive elementer i begynnelsen og negative deretter.

 

Nærmere forklart.

  • For diskonteringsrenten lik 0 er nåverdien til alle kontantstrømmer lik summen av kontantstrømmen
  • Nåverdien til et finansieringsprosjekt stiger med stigende diskonteringsrente (stigende nåverdiprofil).
  • For ekstremt høye diskonteringsrenter vil nåverdien nærme seg lånebeløpet.
  • Internrenten er den rente som gir nåverdi lik 0. Denne renten kalles ofte effektiv rente for finansieringsprosjekter.
  • Internrenten er skjæringspunktet mellom nåverdiprofilen og renteaksen (horisontal akse).
Kilde: Høgskolen i Molde