Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Forprosjekt
 

 

Utvikling av planer og utregdninger (kalkyler, anbud) som er nødvendig for å kunne ta en beslutning om iverksettingav hovedprosjekt.

 

Nærmere forklart.

Forprosjekt er et mindre prosjekt som gjennomføres forut for et større prosjekt for å vurdere lønnsomhet, gjennomførbarhet eller andre kriterier som grunnlag for en beslutning om eventuell gjennomføring.

Et prosjekt kan medføre en større forpliktelse (investeringskostnad, naturinngrep, kontraktsfestet leveranse og lignende) når det først er igangsatt. Forprosjekter benyttes for å klarlegge tekniske eller økonomiske muligheter, alternative løsninger eller konsekvenser av valg. Noen eksempler er valg av løsning for ilandføring av olje fra et oljefelt i Nordsjøen, valg av trase for et veiprosjekt, vurdering av markedsmuligheter for et nytt produkt eller tjeneste, kartlegging av mulige forskningsoppgaver innenfor et område, vurdering av risiko for uønsket miljøpåvirkning og vurdering av alternative organisasjonsløsninger.

Forprosjekter gjennomføres på sonderingsstadiet eller i prosjektidentifiseringsfasen.

Det er flere typer av forprosjekter ut fra hvilket formål det har. Eksempler på forprosjekter er mulighetsstudie, pilotprosjekt, lønnsomhetsanalyse, konsekvensanalyse, forskningsplan og prosjektskisse.

Kilde: Stoe norske leksikon