Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Forstudie
 

 

Har til formål å avklare alternative gjennomførings-muligheter for å nå prosjektets endelige mål. Her vurderes muligheter og realisme i prosjektforslaget. Oppgaven avgrenses og defineres. Ender opp med et beslutningsgrunnlag for (eventuell) videreføring av prosjektet.

 

Nærmere forklart.

En forstudierapport skal gi svar på følgende spørsmål:

  1. Hva er bakgrunnen for at prosjektet er startet? (Bakgrunn)
  2. Hvem er interessentene for prosjektet og hvilke suksesskriterier har disse? (Interessentanalyse)
  3. Hva skal gjøres i dette prosjektet? (Prosjektmål)
  4. Hvilke rammebetingelser er prosjektet underlagt? (Rammebetingelser)
  5. Vil prosjektet møte spesielle utfordringer? (Risikoanalyse og Kritiske suksessfaktorer)
  6. Hvem skal gjøre arbeidet og hvem styrer arbeidet? (Prosjektorganisasjon)
  7. Hvor lang tid vil det ta og hvor mye vil det koste? (Prosjektplaner).

 Med utgangspunkt i forstudierapporten skal både den som skal gjøre jobben (prosjektgruppen) og den som betaler for jobben (oppdragsgiver) få en samstemt oppfatning av hva dette prosjektet dreier seg om og hva som kommer til å skje fremover, både kostnadsmessig og resultatmessig. Vi kan generelt se på forstudierapporten som en kontrakt eller en avtale mellom oppdragsgiver og den som skal gjøre jobben, og må da sørge for at det inneholder de opplysningene som er viktige for at begge parter er trygge på hva de har avtalt.

En forstudierapport utviklet av NTNU kan lastes ned her!