Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Fremdriftsplanlegging
 

 

Bestemme varigheten av hver enkelt aktivitet og hvordan aktivitetene skal plasseres i forhold til hverandre i tid.

Tre faktorer må tas med i betraktningen:

  1. Avhengighet mellom aktivitetene;
  2. Arbeidsinnholdet i den enkelte aktivitet i timeverk, dagsverk eller lignende;
  3. Hvor mange personer som kan arbeide samtidig med hver aktivitet (ressursinnsats).

Nærmere forklart.

Nedenfor er det angitt et utrag fra NTNU angående fremsdriftsplnalegging i byggeprosjekter.

Byggebransjen har i en årrekke vært kritisert for å ha for dårlig produktivitet. Fremdriftsplanlegging er en av de mest fundamentale delene av prosjektgjennomføring, og legger på mange måter grunnlaget for god drift i prosjekter. På grunn av dette tar denne masteroppgaven sikte på å undersøke hvordan fremdriftsplanlegging gjennomføres i den norske byggebransjen, og hvilke elementer det er viktig å fokusere på ved utarbeidelse og oppfølging av fremdriftsplaner. Forskningsspørsmålene som masteroppgaven tar sikte på å besvare er følgende:

  1. Hvilke plannivåer bør det opereres med i fremdriftsplanleggingen for å danne et best mulig grunnlag for god prosjektgjennomføring?
  2. Hvordan bør fremdriftsplanene utarbeides?
  3. Hvordan bør fremdriftsplanene følges opp i driften?
  4. Hvilke elementer er det viktigst å fokusere på for å utarbeide og følge opp fremdriftsplanene?
  5. Med de modeller, verktøy og rutiner for fremdriftsplanlegging som føres, hvor «Lean» er totalentreprenøren Betonmast Telemark slik de driver i dag?

For å kartlegge teori rundt fremdriftsplanlegging og prosjektgjennomførelse, samt identifisere verktøy og metoder fra Lean Construction, er en litteraturstudie gjennomført. For å kunne svare på forskningsspørsmålene ble semistrukturerte, kvalitative intervjuer gjennomført med ulike aktører hos totalentreprenøren Betonmast Telemark. Det ble i tillegg gitt tilgang til bedriftens sentrale styringssystem. Dokumenter og veiledninger derfra er benyttet som supplement til informasjonen tilegnet gjennom intervjuene.