Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Kontekstuell usikkerhet
 

 

Kontekstuell usikkerhet er usikkerheten «omkring» prosjektet. Denne usikkerheten relaterer seg til forhold i omgivelsene som kan påvirke nytten av prosjektresultatet i negativ eller positiv retning.

  • Finnes det konkurrenter som er kommet lengre?
  • Er teknologien utdatert når prosjektet ferdigstilles?
  • Er oppdragsgiver interessert i prosjektet?
  • Gir prosjektet positiv omdømme i markedet?
  • Er prosjektet avhengig av politiske beslutningstakere?

Nærmere forklart.

Usikkerhet er differansen mellom den informasjonen som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den informasjonen som er tilgjengelig på tidspunktet for beslutningen.

Mangel på informasjon er altså et aspekt av usikkerhet. En ganske vanlig forståelse av usikkerhet er at det dreier seg om mangel på nødvendig viten (Austeng et al. 2005-1). Usikkerhet kan også defineres som manglende kunnskap om parametere som er karakteristiske for objektet som modelleres/analyseres eller effekten av parametrene på objektet som analyseres/modelleres (Telenor 2005). Mangel på kunnskap er dermed et annet element av usikkerhet (Vatn 2006). Er så all usikkerhet borte dersom en har all informasjon, viten og kunnskap om en situasjon/et prosjekt? I en slik situasjon vil det fortsatt kunne skje noe uventet/ukjent. En mangler i tillegg til informasjon og kunnskaper også kontroll over det aktuelle saksforholdet (Andersen 2005). Om en har all viten, kunnskap og informasjon vil det fortsatt kunne være usikkerhet i prosjektets omgivelser som vil kunne påvirke og som en ikke har kontroll med (Jordanger 2005). I tillegg til informasjon, viten og kunnskap består dermed usikkerhet av noe ukjent/uforutsigbart samt det at verden og samfunnet rundt prosjektet er i forandring/utvikling.

Kilde: Norsk senter for prosjektledelse