Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Opersasjonell usikkerhet
 

 

Operasjonell usikkerhet vil si usikkerhet « i » prosjektet, og har å gjøre med slike forhold som påvirker effektiv gjennomføring av en gitt prosjektoppgave.

  • Prosjektets arbeidsomfang
  • Ressurskrav til prosjektet
  • Økonomi
  • Tid

Nærmere forklart.

I løpet av prosjektets utviklingsforløp gjennomfører oppdragsgiver og prosjektledelsen en rekke prosesser knyttet til avklaring av formål, valg av konsepter, valg av tekniske løsninger, valg knyttet til organisering av arbeidet, avklaring av økonomiske rammer og spesifisering av overleveringstidspunkt som alle har det til felles at de bidrar til å redusere den operasjonelle usikkerheten. Ideelt sett tar man beslutninger som er gode nok til at de ikke må reverseres senere i prosessen og ideelt sett er dermed den operasjonell usikkerheten redusert til null når prosjektet overleveres til driftsfase.