Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Oppdragsgiver
 

 

Representerer prosjekteierene dersom det er flere. Skal alltid være en A-eier. Oppdragsgiver utformer prosjektmandatet og engasjerer prosjektansvarlig. Oppdragsgiver er mottaker av prosjektet og den prosjektansvarlig rapporterer til.

 

Nærmere forklart.

Som leder er du ikke fritatt når du har funnet en god prosjektleder, og har fått satt i gang prosjektet. Tvert imot, som avdelings- eller virksomhetsleder er du prosjekteier og fadder for dine prosjekter og prosjektledere. Du skal støtte dem i tykt og tynt og se til at de alltid har de beste rammebetingelsene for vekst og utvikling.

Begrepet prosjekteier har langt fra samme oppmerksomhet som tittelen prosjektleder. Mens prosjektlederen har det operative ansvaret og er prosjektets ansikt utad, har prosjekteier en mindre synlig rolle som tilrettelegger. I mange virksomheter er prosjekteier en udefinert og usynlig rolle, mange prosjektledere vet ikke en gang hvem som er deres formelle prosjekteier. Dette må det bli slutt på. I virksomheter som bruker prosjektarbeidsformen, er prosjekteier en viktig strategisk aktør.

Hvem er prosjekteier?

Prosjekteier er lederen av den avdelingen der prosjektet bor mens det pågår. Hun sier at «denne oppgaven passer hos meg, dette tar jeg ansvaret for». Og som en følge av dette, rigger prosjektet, finner en godt egnet prosjektleder (gjerne i egen avdeling), og leder eller er deltaker i styringsgruppen (hvis en slik finnes).

Men la oss rydde litt i begrepene. I prinsippet er oppdragsgiver og prosjekteier to ulike roller. Oppdragsgiveren er den som har bestilt prosjektleveransen. Mens prosjekteier er den lederen som tar på seg ansvaret for å løse oppgaven slik oppdragsgiveren har beskrevet det. Oppdragsgiver har sin viktigste rolle før og etter selve prosjektgjennomføringen. Før, ved å ha en klar og tydelig bestilling, og etter ved å ta i bruk prosjektleveransen på en slik måte at den skaper størst mulig nytte.

For prosjekter med ekstern oppdragsgiver er denne rollefordelingen helt grei. Prosjektleveransen overføres til den eksterne oppdragsgiveren, og virksomheten der prosessen har foregått er (stort sett) ferdig med saken.

Men mange, kanskje de fleste prosjekter slik vi kjenner dem i Norge, har en intern oppdragsgiver. Utviklingsarbeid organiseres med prosjekt som arbeidsform, og sluttresultatet skal implementeres og utnyttes i egen organisasjon. Og da glir rollene over i hverandre. Det er naturlig at initiativtakeren, den som ser et behov, opptrer både som oppdragsgiver og prosjekteier.

Mange bruker begrepet prosjekteier i denne utvidede betydningen. Det vil si at prosjekteier har en nøkkelrolle både underveis i prosjektprosessen, og i videreføringen etter prosjektavslutning.

Kilde: Ledernytt