PreMortem
 

 

Et begrep som brukes om prosjektets død, hvor en ser for seg et katastrofescenarie tidlig i prosessen. I slike situasjoner vil prosjektlederen ønske å søke seg bort før prosjektet er ferdigstilt, noe som innebærer at prosjektet i mange tilfeller er dømt til å mislykkes.