Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Produkteier
 

 

Produkteier er en rolle som benyttes i smidige utviklingsprosjekter. Produkteier er i sin helhet tildelt alt ansvar for omfangsstyring i prosjektet og skal løpende påse at prosjektet realiserer de IKT støttefunksjoner som gir virksomheten størst verdi.

Nærmere forklart.

Produkteier er:

  • Ansvarlig for at prosjektets leveringsomfang er utformet og beskrevet i form av en prioritert liste med produkter beskrevet som brukerhistorier (produktkø).
  • Ansvarlig for kontinuerlig vedlikehold av produktkøen gjennom detaljering og forfining av de produktelementer som til enhver tid har høyest prioritert og klar for utvikling i neste sprint.
  • Ansvarlig for analyse og videre behandling av omfangsrelaterte endringsforslag.

Produkteier kan tildeles beslutningsmyndighet for alle endringer som ikke truer kostnadsmessig dispon-eringsfullmakt delegert prosjektleder

Kilde: Prosjektveiviseren Difi