Prosjektansvarlig
 

 

Den person som er tildelt hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres innen de tildelte rammer. Prosjektansvarlig oppnevnes av oppdragsgiver og representerer prosjekteierne i prosjektet.

Prosjektansvarlig er også leder av styringsgruppene i prosjektet.