Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Prosjekteier
 

 

En person som representerer en organisasjon som står bak prosjektet.

 

Nærmere forklart.

I PLP defineres tre typer prosjekteiere:

  1. A-eier: stiller krav til oppføgning underveis og er aktiv med på å utforme prosjektets mål. Stiller ressurser til rådighet.
  2. B-eier: er med på å utforme prosjektmål og stiller med ressurser.
  3. C-eier: ønsker å bli profilert som prosjekteier og stiller med ressurser.
Kilde: prosjektbloggen.no

 

Prosjekteier er linjeledelsens representant i prosjektet og den som er ansvarlig for prosjektets effektmål. Dette er en svært viktig rolle ettersom prosjekteieren har ansvaret for at prosjektets gevinster realiseres, også etter at prosjektet er avsluttet.

Prosjekteier er også den personen som godkjenner oppstart av prosjektet, godkjenner faseoverganger og sikrer at prosjektet planlegges, gjennomføres og styres i tråd med virksomhetens rammer og forutsetninger. For eksempel kan dette være:

  • Bestemmelser for helse, mljø og sikkerhet
  • Lovkrav
  • Rutiner og fullmakter
  • Innkjøpsreglement
  • Virksomhetens til enhver tid gjeldende strategi
  • Krav til det spesifikke prosjektet (forventet nåverdi og/eller internrente)

Kilde: prosjektbloggen.no