Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Prosjektfaglig dokumentasjon
 

 

Den prosjektfaglige dokumentasjonen omfatter beskrivelser av det faglige resultat (dvs. svar på oppdraget) og vil derfor være spesiell for hvert enkelt prosjekt.

 

Nærmere forklart.

Prosjektfaglig dokumentasjon for opprettelse av et internkontrollsystem kan være:

  • hvordan systemet er bygd opp med mapper og kataloger
  • hvem er eier, systemansvarlig og superbrukere av systemet
  • brukerveiledning for vanlige brukere
  • forslag til videre utvikling av systemet

Det viktigste med prosjektfaglig dokumentasjon er at en kan lære av det, og bruke denne lærdommen til senere prosjekter. I innføringen av internkontroll og kontinuerlig kompetanseheving møter en ofte på medarbeidere som sier at de bare kan det, uten at det finnes skriftlig dokumentasjon på hvordan en utfører jobben. Dermed vil det være et fåtall som behersker spesielle oppgaver, mens flertallet blir utelatt fra å kunne avhjelpe når dette trengs. Bygger en opp en god prosjektfaglig dokumentasjon, vil alle gis mulighet til å sette seg inn i resultatene av prosjektet. Og ikke minst bruke denne kunnskapen til å gjøre neste prosjekt enda bedre.